➂ Utorok po nedeli Umučenia. Feria Tertia infra Hebdomadam Passionis

Dňa 01.04.2031
Pridal Guardián

Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali.Trpiaci Kristus - obkľúčený nepriateľmi. - Daniel v jame levov je predobrazom Krista, prenasledovaného nepriateľmi (lekc.). Ale Kristus zvíťazil nad nepriateľmi, ako aj Daniel. Je obrazom aj bojujúceho a mocou eucharistického pokrmu víťaziaceho kresťana ako úda mystického Krista.

Opakovanie udalosti