• Dňa 31.12.2024
  Skala Petrova prežila najkrutejšie prenasledovania. – Prvý pápež, ktorý po búrkach tristoročného krutého prenasledovania mohol v pokoji a slobode viesť Kristovo stádo (314-335). Spolu s cisárom Konštantínom Veľkým stavia nádherné baziliky v Ríme a potvrdzuje usnesenia snemu nicejského (325). Prvý svätý, ktorému Cirkev priznala tento titul, hoci nebol mučeníkom. Pochovaný je v chráme, zasvätenom jemu a sv. Martinovi, biskupovi a vyznavačovi. V pápežoch žije ďalej Peter. – Čo Spasiteľ povedal Petrovi, vzťahuje sa na každého pápeža (intr., evanj., komún.). Vo sv. omši v spoločenstve Krista, sv. Petra a sv. pápeža s po vďačnosťou si uvedomujeme význam pápežstva a sľubujeme skalopevnú vernosť matke Cirkvi podľa vzoru skaly Petrovej.
 • Dňa 31.12.2025
  Skala Petrova prežila najkrutejšie prenasledovania. – Prvý pápež, ktorý po búrkach tristoročného krutého prenasledovania mohol v pokoji a slobode viesť Kristovo stádo (314-335). Spolu s cisárom Konštantínom Veľkým stavia nádherné baziliky v Ríme a potvrdzuje usnesenia snemu nicejského (325). Prvý svätý, ktorému Cirkev priznala tento titul, hoci nebol mučeníkom. Pochovaný je v chráme, zasvätenom jemu a sv. Martinovi, biskupovi a vyznavačovi. V pápežoch žije ďalej Peter. – Čo Spasiteľ povedal Petrovi, vzťahuje sa na každého pápeža (intr., evanj., komún.). Vo sv. omši v spoločenstve Krista, sv. Petra a sv. pápeža s po vďačnosťou si uvedomujeme význam pápežstva a sľubujeme skalopevnú vernosť matke Cirkvi podľa vzoru skaly Petrovej.
 • Dňa 31.12.2026
  Skala Petrova prežila najkrutejšie prenasledovania. – Prvý pápež, ktorý po búrkach tristoročného krutého prenasledovania mohol v pokoji a slobode viesť Kristovo stádo (314-335). Spolu s cisárom Konštantínom Veľkým stavia nádherné baziliky v Ríme a potvrdzuje usnesenia snemu nicejského (325). Prvý svätý, ktorému Cirkev priznala tento titul, hoci nebol mučeníkom. Pochovaný je v chráme, zasvätenom jemu a sv. Martinovi, biskupovi a vyznavačovi. V pápežoch žije ďalej Peter. – Čo Spasiteľ povedal Petrovi, vzťahuje sa na každého pápeža (intr., evanj., komún.). Vo sv. omši v spoločenstve Krista, sv. Petra a sv. pápeža s po vďačnosťou si uvedomujeme význam pápežstva a sľubujeme skalopevnú vernosť matke Cirkvi podľa vzoru skaly Petrovej.
 • Dňa 31.12.2027
  Skala Petrova prežila najkrutejšie prenasledovania. – Prvý pápež, ktorý po búrkach tristoročného krutého prenasledovania mohol v pokoji a slobode viesť Kristovo stádo (314-335). Spolu s cisárom Konštantínom Veľkým stavia nádherné baziliky v Ríme a potvrdzuje usnesenia snemu nicejského (325). Prvý svätý, ktorému Cirkev priznala tento titul, hoci nebol mučeníkom. Pochovaný je v chráme, zasvätenom jemu a sv. Martinovi, biskupovi a vyznavačovi. V pápežoch žije ďalej Peter. – Čo Spasiteľ povedal Petrovi, vzťahuje sa na každého pápeža (intr., evanj., komún.). Vo sv. omši v spoločenstve Krista, sv. Petra a sv. pápeža s po vďačnosťou si uvedomujeme význam pápežstva a sľubujeme skalopevnú vernosť matke Cirkvi podľa vzoru skaly Petrovej.
 • Dňa 31.12.2028
  Skala Petrova prežila najkrutejšie prenasledovania. – Prvý pápež, ktorý po búrkach tristoročného krutého prenasledovania mohol v pokoji a slobode viesť Kristovo stádo (314-335). Spolu s cisárom Konštantínom Veľkým stavia nádherné baziliky v Ríme a potvrdzuje usnesenia snemu nicejského (325). Prvý svätý, ktorému Cirkev priznala tento titul, hoci nebol mučeníkom. Pochovaný je v chráme, zasvätenom jemu a sv. Martinovi, biskupovi a vyznavačovi. V pápežoch žije ďalej Peter. – Čo Spasiteľ povedal Petrovi, vzťahuje sa na každého pápeža (intr., evanj., komún.). Vo sv. omši v spoločenstve Krista, sv. Petra a sv. pápeža s po vďačnosťou si uvedomujeme význam pápežstva a sľubujeme skalopevnú vernosť matke Cirkvi podľa vzoru skaly Petrovej.
 • Dňa 31.12.2029
  Skala Petrova prežila najkrutejšie prenasledovania. – Prvý pápež, ktorý po búrkach tristoročného krutého prenasledovania mohol v pokoji a slobode viesť Kristovo stádo (314-335). Spolu s cisárom Konštantínom Veľkým stavia nádherné baziliky v Ríme a potvrdzuje usnesenia snemu nicejského (325). Prvý svätý, ktorému Cirkev priznala tento titul, hoci nebol mučeníkom. Pochovaný je v chráme, zasvätenom jemu a sv. Martinovi, biskupovi a vyznavačovi. V pápežoch žije ďalej Peter. – Čo Spasiteľ povedal Petrovi, vzťahuje sa na každého pápeža (intr., evanj., komún.). Vo sv. omši v spoločenstve Krista, sv. Petra a sv. pápeža s po vďačnosťou si uvedomujeme význam pápežstva a sľubujeme skalopevnú vernosť matke Cirkvi podľa vzoru skaly Petrovej.
 • Dňa 31.12.2030
  Skala Petrova prežila najkrutejšie prenasledovania. – Prvý pápež, ktorý po búrkach tristoročného krutého prenasledovania mohol v pokoji a slobode viesť Kristovo stádo (314-335). Spolu s cisárom Konštantínom Veľkým stavia nádherné baziliky v Ríme a potvrdzuje usnesenia snemu nicejského (325). Prvý svätý, ktorému Cirkev priznala tento titul, hoci nebol mučeníkom. Pochovaný je v chráme, zasvätenom jemu a sv. Martinovi, biskupovi a vyznavačovi. V pápežoch žije ďalej Peter. – Čo Spasiteľ povedal Petrovi, vzťahuje sa na každého pápeža (intr., evanj., komún.). Vo sv. omši v spoločenstve Krista, sv. Petra a sv. pápeža s po vďačnosťou si uvedomujeme význam pápežstva a sľubujeme skalopevnú vernosť matke Cirkvi podľa vzoru skaly Petrovej.
 • Dňa 31.12.2031
  Skala Petrova prežila najkrutejšie prenasledovania. – Prvý pápež, ktorý po búrkach tristoročného krutého prenasledovania mohol v pokoji a slobode viesť Kristovo stádo (314-335). Spolu s cisárom Konštantínom Veľkým stavia nádherné baziliky v Ríme a potvrdzuje usnesenia snemu nicejského (325). Prvý svätý, ktorému Cirkev priznala tento titul, hoci nebol mučeníkom. Pochovaný je v chráme, zasvätenom jemu a sv. Martinovi, biskupovi a vyznavačovi. V pápežoch žije ďalej Peter. – Čo Spasiteľ povedal Petrovi, vzťahuje sa na každého pápeža (intr., evanj., komún.). Vo sv. omši v spoločenstve Krista, sv. Petra a sv. pápeža s po vďačnosťou si uvedomujeme význam pápežstva a sľubujeme skalopevnú vernosť matke Cirkvi podľa vzoru skaly Petrovej.
8210413events2d4d955956f5d87f4128f3bef646afb6

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.