➂ Sv. Róberta Bellarmína, biskupa, vyznávača a učiteľa Cirkvi. S. Roberti Ballarmino, episcopi, confessoris et ecclesiae doctoris

Dňa 13.05.2019
Pridal Guardián

Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na máj zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Bojovník za katolícku vieru. - Narodil sa r. 1542. Ako osemnásťročný mladík vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. Kliment VIII. r. 1599 vymenoval ho za kardinála. Začas bol arcibiskupom v Kapue. Ako „kladivo bludárov“ (Bened. X.) obraňoval pravú vieru a práva sv. Stolice. Zomrel 17. sept. 1621. Pochovaný je v kostole sv. Ignáca v Ríme - ako si to sám želal - po boku sv. Alojza, ktorému bol duchovným otcom. Pius XI. kanonizoval ho r. 1930.

Opakovanie udalosti

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.