➂ Sv. Róberta Bellarmína, biskupa, vyznávača a učiteľa Cirkvi. S. Roberti Ballarmino, episcopi, confessoris et ecclesiae doctoris


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na máj zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Bojovník za katolícku vieru. - Narodil sa r. 1542. Ako osemnásťročný mladík vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. Kliment VIII. r. 1599 vymenoval ho za kardinála. Začas bol arcibiskupom v Kapue. Ako „kladivo bludárov“ (Bened. X.) obraňoval pravú vieru a práva sv. Stolice. Zomrel 17. sept. 1621. Pochovaný je v kostole sv. Ignáca v Ríme - ako si to sám želal - po boku sv. Alojza, ktorému bol duchovným otcom. Pius XI. kanonizoval ho r. 1930.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.