➂ Sv. Gregora I., pápeža, vyznávača a učiteľa Cirkvi. S. Gregorii, papæ, confessoris et Ecclesiæ Doctoris


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na marec zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Viac si cenil trpezlivosť než zázraky. - Narodil sa okolo r. 540 v Ríme ako syn senátora Gordiána a sv. Silvie. Zo svojho majetku zakladal kláštory, od r. 575 bol aj sám mníchom, od r. 590 pápežom. Ako organizátor cirkevného a liturgického života sosbieral chorálne melódie a jeho pričinením rozšírily sa po kresťanskom Západe; tento tradicionálny spev Cirkvi je podľa neho pomenovaný „chorálom gregoriánskym“. Je jedným zo štyroch „veľkých“ západných sv. Otcov. Zomrel r. 604 a pochovaný je v Ríme v bazilike sv. Petra.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.