➂ Sv. Františka Saleského, biskupa, vyznávača a učiteľa Cikrvi. S. Francisci Salesii, episcopi, confessoris et Ecclesiæ Doctoris


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na február zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Biskup dobrotivého srdca. - Narodil sa v Annecy (scv. Francúzsko). Ako ženevský biskup horlivo pracoval na obrátení Švajčiarskych kalvínov. So sv. Františkou de Chantal (sviatok 21. aug.) založil preslávnu ženskú rehoľu Navštívenia, z ktorej pochádzajú svätice: sv. Margita Alacoque a sv. Bernadeta Soubirous. Pre jeho hlboké asketické spisy Cirkev mu priznala titul učiteľa Cirkvi. Umrel 28. dec. 1622. Dnes je výročitý deň prenesenia jeho tela do kostola Navštívenia v Annecy (1623); jeho ostatky stratily sa v časoch francúzskej revolúcie.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.