➂ Sv. Jána od sv. Fakunda, vyznávača. S. Ioannis de S. Facundo, confessoris


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na jún zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Blahoslavení pokojamilovní. - Vychovali ho v benediktínskom kláštore sv. Fakunda v Sahagúne (Španielsko), stal sa členom augustiniánskej rehole, kde sa venoval hlásaniu evanjelia a dušpastierstvu. Od Boha dostal dar udobrovať nepriateľov. Zomrel r. 1479 v Salamanke (Španielsko); tu je i pochovaný.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.