➂ Sv. Alberta Veľkého, biskupa, vyznávača a učiteľa Cirkvi. S. Alberti Magni, episcopi, confessoris et Ecclesiæ Doctoris


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na november zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Apoštol pokoja. - Pochádzal z poprednej nemeckej rodiny v Lauingene. Študoval v Padue, kde sa stal dominikánom. Bol výrečným majstrom kresťanskej filozofie. Vlastne on pokresťančil a presadil do teológie grécku filozofiu aristotelovskú. Objavil sv. Tomáša Akvinského, ktorý bol jeho žiakom v Kolíne. Vo vede a čnostiach bol ozaj „Veľký“. Umrel r. 1280 v Kolíne. Pochovaný je v tamojšom farskom kostole sv. Ondreja. Pius XI. ho r. 1931 vyhlásil za svätého a za učiteľa Cirkvi.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.