➂ Sv. Bernardína Sienského, vyznávača. S. Bernardini Senensis, confessoris

Dňa 20.05.2019
Pridal Guardián

Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na máj zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Na meno Ježiš skláňa sa každé koleno. - Chýrečný kazateľ z rehole sv. Františka a horlivý šíriteľ úcty mena Ježišovho. Zomrel r. 1444 v Akvile; tu vo vlastnom kostole odpočívajú jeho ostatky.

Opakovanie udalosti

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.