➂ Sv. Antonína, biskupa a vyznávača. S. Antonini, episcopi et confessari


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na máj zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Pastier, hľadajúci zblúdili duše. - Narodil sa r. 1389, v šestnástom roku stal sa dominikánom. Od r. 1446 bol florentínskym arcibiskupom. Horlil za spásu nesmrteľných duší a pre dar rady menovali ho „radcom“. Zomrel 2. mája 1459 vo Florencii, pochovaný je v kostole dominikánskeho kláštora sv. Marka. Tu ukazujú aj jeho mníšsku celu.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.