➂ Sv. Bonaventúru, biskupa, vyznávača a učiteľa Cirkvi. S. Bonaventuræ, episcopi, confessoris et ecclesiæ doctoris


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na júl zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Učiteľ serafínsky. - Narodil sa r. 1221 vo Viterbe (Toskána), ešte v mladom veku vstúpil do rehole sv. Františka, kde čoskoro nadobudol veľkú povesť: stal sa učiteľom posvätných vied v Paríži a kapitula rehole vyvolila ho sotva tridsaťšesťročného za generála. R. 1273 stal sa kardinálom. Zomrel r. 1374 na lyonskom sneme; tam bol pochovaný, ale kalvínski fanatici spálili jeho relikvie r. 1562. Popri sv. Tomášovi Akvinskom, s ktorým bol v úzkom priateľstve, je najväčším predstaviteľom scholastiky (,,Doctor seraphicus“ ).


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.