➁ Vigília Nanebovstúpenia Pána. Vigilia Ascensionis 

Spasiteľ prosí o oslávenie svoje aj naše. - Všetky spevy a modlitby berieme z omše piatej nedele po Veľkej noci, len lekcia a evanjelium sú vlastné. Spasiteľ zakončuje svoj životný beh: sostúpil s neba a teraz sa zasa vracia do neba. Jeho oslávením sa začína i jeho spoločný nadprirodzený život i Cirkvou, ktorá je Jeho tajomným telom (lekcia). Začína sa jeho oslávenie, ktoré je aj zárukou nášho budúceho oslávenia (evanj.).Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.