➂ Sv. Augustína, biskupa a vyznávača. S. Augustíni, episcopi et confessoris


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na máj zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Prihovára sa u Boha za návrat anglikánov do Cirkvi svätej, Gregor Veľký ho poslal ako benedikdnskeho opáta r. 597 s tridsiatimi deviatimi mníchmi do Anglicka hlásať evanjelium. Pokrstil kráľa Ethelberta z Kentu aj s poddanými. Založil arcibiskupstvo v opátstve Canterbury. Je patrónom Anglicka. Zomrel r. 604. Pochovaný je v kláštore sv. Petra v Canterbury.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.