➂ Sv. Bazila Veľkého, biskupa, vyznávača a učiteľa Cirkvi. S. Basilii Magni, episcopi, confessoris et ecclesiæ doctoris


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na jún zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Na krídlach modlitby k Bohu! - Z lásky k Bohu opustil svojich (evanj.) a utiahol sa do púšte. Neskôr stal sa biskupom cezarejským v Kapadócii (v Malej Ázii), mužne bojoval za práva Cirkvi. Je patriarchom východného mníšstva, jeho pravidlá platia podnes pre východné kláštory. Patrí medzi najväčších cirkevných otcov Východu, ktorý má veľké zásluhy aj na poli liturgickom. Zomrel r. jan. 379 v Cezarei (dnes je výročie jeho biskupskej vysviacky), pochovaný je v svojom biskupskom sídle.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.