㎝ Spomienka sv. Maria, Marty, Audifaxa a Abacha, mučeníkov. Commemoratio ss. Marii, Marthæ, Audifacis et Abachum, martyres

Dňa 19.01.2025
Pridal Guardián

Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na február zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Vzor rodiny s hrdinským duchom. - Sv. Marius, popredný Peržan, s manželkou Martou a dvoma synmi, Audifaxom a Abachom, obrátili na seba pozornosť prenasledovateľov tým, že v rímskych žalároch navštevovali uväznených kresťanov. Mučenícku smrť podstúpili okolo r. 270. Ich pozostatky uctievajú sa v diakonii sv. Hadriána a v titulnom kostole sv. Praxedy.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.