➂ Sv. Jána Krstiteľa de la Salle, vyznávača. S. Johanni Baptistae de la Salle, confessoris


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na máj zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Buďme duchom ako dietky. - Pôvodne bol remešským kanonikom. Tejto hodnosti sa zriekol a venoval sa výchove mládeže. Na tento cieľ založil laickú rehoľu „Bratov kresťanských škôl“. Zomrel v Rouene 7. apr. 1719. Pochovaný je v materskom kláštore rehole pri Bruseli v Belgicku.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.