➂ Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa, vyznávača a učiteľa Cirkvi. S. Cyrilli Episcopi Alexandrini, confessoris et ecclesiæ doctor


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na február zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Obranca Materstva Božieho. - Ako biskup alexandrinský na sneme efezskom roku 431 horlivo obraňoval náuku o Materstve Božom proti nestoriánom. Zomrel roku 444 v Alexandrii.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.