➂ Sedmich sv. zakladateľov rehole Sluhov Blahoslavej Panny Márie, vyznávačov. Ss. Septem Fundatorum Ord. Servorum B. M. V., confessorum


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na február zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Bratský život v Kristovi. - Sú to občania mesta Florencie, ktorí si vytýčili kajúcny život a prežívanie bolestí Matky Božej. Z detských úst dostalo sa im názvu „Sluhovia Máriini“. Materský kláštor založili na vrchu Senario (Taliansko). Tu skončili život v 13. storočí a tu sú aj pochovaní.

Sv. omša vychvaľuje ich obetavý kajúci život (evanj.,ofert.); ich príklad bude svietiť budúcim pokoleniam (lekc.).


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.