➂ Sv. Petra Damiánovho, biskupa, vyznávača a učiteľa Cirkvi. S. Petri Damiani, episcopi, confessoris et ecclesia doctor


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na február zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Stráž svoj jazyk! - Najprv bol kamaldulským mníchom, potom biskupom v Ostii a kardinálom. Spolupracoval s pápežom Gregorom VII. (sviatok 25. mája) na zreformovaní cirkevnej disciplíny. Na konci života složil hodnosti a zomrel ako jednoduchý mních roku 1072. Pochovaný je v cisterciátskom kláštore vo Faénze (Taliansko).


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.