➂ Sv. Cyrila Jeruzalemského, biskupa, vyznávača a učiteľa Cirkvi. S. Cyrilli Episcopi Hierosolymitani, confessoris et Ecclesiæ Doctoris

Dňa 18.03.2026
Pridal Guardián

Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na marec zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Horliteľ náuky o Božstve Ježiša Krista. - So sv. Atanázom je najväčším bojovníkom proti arianizmu. R. 350 stal sa biskupom jeruzalemským, ale ako nepoddajný bojovník pravej viery až trikrát musel odísť do vyhnanstva (evanj.). Napísal katechézy pre krstencov, ktorých on sám poučoval pred krstom a po krste. Zomrel r. 386, jeho hrob je neznámy.

Opakovanie udalosti

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.