➂ Piatok po Popolcovej strede. Feria VI. post Cineres

Dňa 20.02.2026
Pridal Guardián

Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali.Náš pôst majú sprevádzať skutky milosrdenstva, najmä almužna. - Obidvaja štácioví svätí sú príkladom obetavej lásky k bližnému a hlavne almužníctva. Aj lekcia a evanjelium povzbudzujú nás k tomu.

Opakovanie udalosti

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.