➂ Utorok po I. nedeli pôstnej. Feria Tertia infra Hebdomadam I. in Quadragesima


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali.V huku tohto sveta putujeme v ústrety Krístovi. Procesia veriacich viedla z chrámu sv. Mikuláša „vo väzení“ do chrámu sv. Anastázie, ktorý založila pravdepodobne Anastázia, nevlastná sestra cisára Konštantína. Pred chrámom sa schádzaly mnohé cesty a na námestí pred ním bol trh, kde sa čulo kupčilo. Pri spomienke na cesty tohto sveta veriaci si uvedomovali cesty Božie, vedúce do blaženej večnosti (lekc.), a z chrámu svojho srdca vyhnali všetok huk svetáckych myšlienok (evanj.) najmä pri sv. omši, keď sa pripravovali na stretnutie s Kristom.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.