➂ Utorok po II. nedeli pôstnej. Feria Tertia infra Hebdomadam II. in Quadragesima

Dňa 18.03.2025
Pridal Guardián

Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali.Život kresťana má byť milosrdným dávaním a poníženou službou. - Dobročinná rímska pani, sv. Balbína, a vdova zo Sarepty nás učia dobročinnosti (lekc.), ktorú prikazuje Spasiteľ ako poníženú službu spolubližným (evanj.).

Opakovanie udalosti

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.