➂ Streda po II. nedeli pôstnej. Feria Quarta infra Hebdomadam II. in Quadragesima


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali.Cirkev odporúča Kristovi katechumenov a kajúcnikov. - Lepšie porozumieme toto tajomstvo, keď si predstavíme postavy troch sv. mučeníkov; v strede sv. Cecíliu, pannu, jej ženícha Valeriána a jeho brata Tiburcia, ktorých ona získala pre kresťanskú vieru. Podobne prosil Mardocheus za svoj ľud (pôvodne Ester; lekc.) a v evanjeliu starostlivá matka Zebedejovcov odporúča do Kristovej priazne svojich dvoch synov. Krásny rad žien: Ester, matka Zebedejovcov, Cecília; všetky predobrazujú Cirkev Kristovu, ustarostenú o svoje dietky.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.