➂ Štvrtok po II. nedeli pôstnej. Feria Quinta infra Hebdomadam II. in Quadragesima


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali.Dve cesty: cesta smrti (boháč) a cesta života (Lazár). - Okolo dnešného štáciového chrámu rozkladala sa v starom Ríme židovská štvrť. Význam sv. evanjelia ľahko bolo uhádnuť: boháč znamenal židov, chudobný Lazár kresťanov. Paralelne zodpovedala tomu aj dvojica v lekcii (Ezau a Jakub). Židia stratili prvorodenstvo, do ich dedičstva nastúpili kresťania. Táto pravda naplňovala veľkou dôverou katechumenov, pochádzajúcich z pohanov.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.