➂ Pondelok po III. nedeli pôstnej. Feria Secunda Hebdomadam III. in Quadragesima

Dňa 24.03.2025
Pridal Guardián

Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali.Len lekár Izraela (Cirkvi) môže uzdraviť prašivých (pohanov a hriešnikov). - Pohan Naaman (katechumeni) uzdravený je prorokom Elizeom (Kristom) v Jordáne (krstnej vode). Dej, spomínaný v lekcii, potvrdzuje Spasiteľ vlastnými slovami (evanjelium). Synovia kráľovstva (židia) stratia právo na dedičstvo, ich miesto zaujmú pohania.

Opakovanie udalosti

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.