➂ Piatok po III. nedeli pôstnej. Feria Sexta Hebdomadam III. in Quadragesima


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali.Skala, Kristus, je prameňom živej vody (krstu). - Mojžiš vyronil oživujúcu vodu zo skaly (lekcia). Táto skala predobrazovala Ježiša Krista (sv. Pavol). Smädný zástup katechumenov čaká na túto vodu, aby ho umyla (krst) a občerstvila (sv. prijímanie). Aj v každej sv. omši vyviera bohatý prameň milosti z Krista, ktorého vyobrazuje kamenný oltár. I studňa, pri ktorej sedí Ježiš a poučuje ženu, Samaritánku, je obrazom krstiteľnice. - Blízko dnešného štáciového chrámu bola známa studňa, ktorá v rámci dnešnej sv. omše dala príležitosť k náuke o krste.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.