Duše spravodlivých sú v rukách Božích a nedotkne sa ich mučidlo zloby. Očiam pochábľov sa zdalo, že zomierajú, ale oni sú v pokoji, aleluja.
Duše spravodlivých sú však v Božích rukách, muka sa ich nedotkne. Nemúdri sa nazdávali, že je po nich; za nešťastie posudzoval sa ich odchod, za skazu ich poberanie od nás.[1] – Oni sú však na pokoji.
[1]„Odchod, poberanie od nás“ je smrť.
Ale duše spravodlivých sú v rukách Božích, a nedotknú sa ich muky smrti.[1] Očiam nemúdrym zdá sa, že mrú:[2] ich vyjdenie pokladá sa za biedu a ich odídeme od nás za vyhladenie: oni však sú v pokoji.[3]
[1] 5 Mojž. 33, 3. „Koniec ich bolestiam neučinila muka, ale sláva večná.“ Sv. Cyprián.
[2] t. j. docela, telom i dušou.
[3] t. j. večnom; v blahoslavenstve telom i dušou. Cirkev upotrebúva týchto slov na oslavu sv. mučeníkov.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.