Dobrorečte Pánu Bohu nášmu, národy, a rozhlasujte zvesť chvály toho, ktorý duši našej život dal a nedovolil, aby sa nám noha pošmykla. Pochválený buď Pán, ktorý nepohrdol mojou modlitbou a neodňal mi svoje milosrdenstvo, aleluja.
Velebte, národy, nášho Boha a rozhlasujte jeho chválu; on dal život našej duši a chráni naše nohy pred pádom. Nech je zvelebený Boh, lebo neodmietol moju modlitbu a neodňal mi svoje milosrdenstvo.

Dobrorečte, vy národy, Bohu nášmu: a hlasite nech zaznieva jeho chvála. On preložil moju dušu do života:[1] a nedal, aby sa potkly moje nohy.[2] Požehnaný buď Boh, ktorý neodvrátil mojej modlitby od seba, ani odo mňa milosrdenstva svojho.


[1] Vydrhol ju z moci smrti.
[2] Slová tieto sa vzťahujú sa na Utrpenia mučeníkov a cirkvi Kristovej vôbec.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.