So svätyne nech vám pomoc sošle Pán a so Sionu nech podoprie vás. So Sionu nech vás žehná Pán, ktorý stvoril nebesá a zem.
Nech ti pošle pomoc zo svätyne a nech ťa bráni zo Siona. Nech ťa žehná Pán zo Siona, ktorý stvoril nebo i zem.
Nech ti pošle pomoc zo svätyne a so Siona [Kde prebýva v arche úmluvy.] nech ťa ostríha. Nech ťa požehná Pán so Siona, ktorý učinil nebe i zem. [Kňazi vyriekajú nad ľudom, ktorý ich k modiitbe vyzval, požehnanie. Žalmy 119-133 sú stupňové žalmy! Prvých päť modlíme sa za duše v očistci, druhých, päť: je prosba za odpustenie hriechov, a ostatných päť je modlitba za pomoc Božiu.]

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.