Bratia! Radujte sa v Pánovi vždycky! Opakujem: Radujte sa! Buďte ku všetkým láskaví, lebo Pán je blízko! O nič sa úzkostlivo nestarajte, ale dobrorečte Bohu a predkladajte mu svoje žiadosti v ustavičných modlitbách a prosbách! A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každú predstavu, bude hájiť vaše srdcia a vaše mysle v Kristu Ježišovi, Pánovi našom.

Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko.[1] O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.


[1] Pán je blízko, pretože isto príde.

Radujte sa[1] v Pánu vždycky, znovu hovorím, radujte sa! Skromnosť vaša nech je známa všetkým ľuďom; Pán je blízko.[2] O nič nebuďte úzkostliví, ale v každej modlitbe a prosbe s poďakovaním nech sa zjavujú pred Bohom vaše žiadosti. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý smysel, nech obhajuje vaše srdcia, i vaše myšlienky v Kristu Ježišovi.


[1] Kresťan s výhľadom na život večný môže sa vždy, ešte i v nehodách, radovať.
[2] Náš život je krátky, odmena je blízko.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.