V deň tvojho zrodu s tebou je panovanie v žiare svätosti: ja som splodil teba pred rannými zorami. Riekol Pán k môjmu Pánovi: Zasadni po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnož nohám tvojim. Pán povedal mi: Ty si môj syn, ja som dnes splodil teba.
Odo dňa tvojho narodenia patrí ti vláda v posvätnej nádhere. Splodil som ťa ako rosu pred východom zornice. Pán povedal môjmu Pánovi: „Seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám.“ Pán mi povedal: „Ty si môj syn. Ja som ťa dnes splodil.
xxx