Zmiluj sa, Bože, nado mnou, zmiluj sa nado mnou, bo v teba duša moja dôveruje. Soslal s neba, a zachránil ma a hanbou zahrnul tých, ktorí šliapu po mne.
Zmiluj sa, Bože, nado mnou, zmiluj sa nado mnou, lebo sa k tebe utiekam; On zošle pomoc z neba a zachráni ma; zahanbí tých, čo ma týrajú.

Smiluj sa nado mnou, Bože, smiluj sa nado mnou: lebo v tebe dúfa duša moja. A do tône tvojich krídiel sa utiekam, dokiaľ neprejde neprávosť.[1] Pošle s neba a ma vyslobodí: vydá hanbe mojich šliapateľov. Pošle milosť a vernosť svoju.[2]


[1] A všetko s ňou spojené nebezpečenstvo.
[2] Pán je spravodlivý a plní sľuby svoje.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.