Rozprávajú múdrosť ústa spravodlivého a jeho jazyk vyslovuje správnu vec. On v srdci má zákon svojho Boha a nekníšu sa jeho kroky.
Z úst spravodlivého zaznieva múdrosť a jeho jazyk hovorí, čo je správne. V jeho srdci je zákon Boží a jeho kroky nezakolíšu.
Ústa spravodlivého hovoria (rozmyslenú) múdrosť: a jeho jazyk prednáša, čo je právo.[1] Zákon jeho Boha v jeho srdci: a nebudú podrazené jeho kroky.[2]

[1] (Prísl. 31, 26.)
[2] Riadi city, slová i skutky človeka a na tomto zákone ako na základe stojí pevne.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.