Privádzajú tebe panny za ňou, družky jej privádzajú tebe s radosťou. Vo svojom lesku a ozdobe vystúp, šťastlivo kráčaj a panuj.
V pestrom rúchu ju vedú ku kráľovi; za ňou ti privádzajú panny, jej družice. Sprevádza ich jasot radostný, tak vstupujú do kráľovského paláca. Vo svojej dôstojnosti šťastne vytiahni, nasadni na voz a bojuj za pravdu, lásku a spravodlivosť. Nech ťa tvoja pravica učí konať úžasné skutky.

Za ňou privedú ku kráľovi panny: jej družky budú k tebe[1] prinesené. S veselím a plesaním: budú prinesené, do kráľovho palácu privedené. Vo svojej spanilosti a vo svojej kráse vystúp, zdarile pokračuj a kráľuj.[2] Pre pravdu, tichosť a pre spravodlivosť: a tvoja pravica ťa podivne povedie.


[1] K tebe, ó kráľu, budú privedené národy: t. j. budú povolané do Cirkvi tvojej.
[2] O Kristu: Vystúp ako kráľ do boja proti zlému, šťastne bojuj a zvíťaz nad ním. Kraľuj múdrosťou, miernosťou a spravodlivosťou, pravicou čiň divy.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.