Zdravas, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný plod života tvojho.

Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas’[1], milosti plná, Pán s tebou.“ Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.


[1] „Zdravas’“ doslovne „Raduj sa“.

A keď vstúpil k nej anjel, riekol : Zdravás', milosti plná[1]; Pán s tebou[2]; požehnaná ty medzi ženami.[3] I zvolala veľkým hlasom a riekla: Požehnaná ty medzi ženami, a požehnaný plod tvojho[4] života.


[1] P. Mária od prvého okamženia svojho nepoškvrneného počatia dostala posväcujúcu milosť v prehojnej miere, nado všetkých svätých.
[2] Kde je posväcujúca milosť, tam je i Boh sám.
[3] T. j. ty si tá najšťastlivejšia medzi všetkými ženami.
[4] I Alžbetu osvietil Duch sv., tak že spoznala v Márii matku Božiu.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.