Spravodlivý sťa palma bude prekvitať, sťa libanonský céder košatieť v dome Pánovom. Zarána ohlasovať tvoje milosrdenstvo a tvoju vernosť zanocí. Blahoslavený muž, ktorý vytrvá v skúškach, lebo keď sa osvedčí, dostane korunu života.
Spravodlivý sťa palma zakvitne a vyrastie sťa céder z Libanonu. Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom, v nádvoriach nášho Boha budú prekvitať. Blahoslavený muž, ktorý vydrží skúšku, lebo keď sa osvedčí, dostane veniec života, ktorý Boh prisľúbil tým, čo ho milujú.
No spravodlivý bude kvitnúť ako palma: a ako céder na Libane sa rozmáhať [Hriešnici zahynú v krátkosti ako tráva, ale spravodliví budú trvať ako zelenajúce sa cedry.]. Sú zasadení v dome Pána, prekvetať budú v jeho sieňach [Ktorí milujú chrám Boží, a Boha ctia v ňom, tí obsiahnu večný život.].

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.