Všakver nás oživíš, Bože, a ľud tvoj bude sa radovať v tebe. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a svoju daj nám spásu.
Či sa k nám nevrátiš a neoživíš nás, aby sa tvoj ľud mohol v tebe radovať? Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu.
xxx