Dobroreč, duša moja, Pánovi a nezabúdaj na všetky jeho dobrodenia a obnoví sa tvoja mladosť ako orlici.

Dobroreč, duša moja, Pánovi a nezabúdaj na jeho dobrodenia. ...on naplňuje dobrodeniami tvoje roky, preto sa ti mladosť obnovuje ako orlovi[1].


[1] „Obnovuje mladosť ako orlovi“ - sv. Hieronym k Iz 40,31: „Hovorievame, že starý orol omladne, keď mu vymenia krídla.“

Chváľ moja duša Pána, a nezabúdaj všetkých jeho dobrodení;[1] On naplňuje dobrým tvoju žiadosť;[2] takže sa tvoja mladosť obnovuje ako (mladosť) orla.[3]


[1] Na nič tak ľahko nezabudne človek, ako na vďačnosť, menovite na vďačnosť k Bohu.
[2] Rozumej dušu, ktorú milosťou svojou zdobí a okrašľuje.
[3] Hebr.: Obnovuje, sa ako orol tvoja mladosť. Starí sa domnievali, že orol môže časom skutočne zmladnúť.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.