Požehnaná si, Panna Mária, od Pána, Boha najvyššieho, nad všetky ženy na zemi. Ty si sláva Jeruzalema, ty radosť Izraela, ty česť ľudu nášho.
„Požehnaná si, dcéra, od Boha najvyššieho nad všetky ženy na zemi. Ty si sláva Jeruzalema, ty si veľká radosť Izraela, ty si česť nášho rodu!
A Oziáš, knieža ľudu [Hlavný predstavený židovský v Betulii] izraelského, riekol jej: Požehnaná si, dcéro, od Pána Boha. Keď ona vyšla k nemu, požehnali ju všetci jednohlasne a riekli: Ty si sláva Jeruzalema, ty radosť Izraela, ty česť ľudu nášho...

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.