Vo veľkej úcte sú priatelia tvoji, Bože, silne je upevnená ich vláda. Keby som porátať ich chcel, viac je ich ako piesku.

Bože, aké vzácne sú pre mňa tvoje myšlienky a ich počet aký je obrovský. Keby som ich všetky chcel porátať, je ich viac ako zŕn piesku; a keby som prišiel na koniec, ešte stále som pri tebe.[1]


[1] Stále mu ostáva celý Pán na rozjímanie a na rozprávanie – „ešte stále som pri tebe“.

U mňa však veľmi uctievaní sú priatelia tvoji, Bože: preveľmi pevne postavená je ich prednosť. Keby som chcel ich sčítať, viac by ich než piesku bolo: keď sa prebúdzam, ešte som u teba.[1]


[1] Hoc by som celú noc uvažoval o moci a yeľkosti tvojej, vždy budem len tam, kde som započal. Hebr. v. 17-18.: A mne jak ťažké sú tvoje myšlienky, Bože! Jak silný je ich súčet! Chcem ich sčítať — je ich viac než piesku; prebudil som sa a som ešte u teba!

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.