Tento je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho. Nech vraví Izraelov dom, že dobrý je: Milosrdenstvo jeho naveky! Anjel Pánov zostúpil z neba, pristúpil k hrobu, odvalil kameň a sadol si naň.

Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho. Teraz nech hovorí Izrael, že Pán je dobrý,
že jeho milosrdenstvo trvá naveky.[1] Vtom nastalo veľké zemetrasenie, lebo z neba zostúpil Pánov anjel, pristúpil, odvalil kameň a sadol si naň.


[1] Porov. Ž 115, 9-11; 135, 19 n.

Toto je ten deň[1], ktorý učinil Pán: radujme a veseľme sa v ňom. Nech tedy povie Izrael: Lebo je dobrý: lebo na veky trvá jeho milosť. A hľa, nastalo veľké zemetrasenie; lebo anjel Pánov sostúpil s neba, pristúpil a odvalil kameň a sadol si naň.[2]


[1] Deň radostný učinil Pán tým, že nás zachoval. O Kristovi: .Deň slávneho zmŕtvychvstania Krista, lebo vtedy vyslobodil pokolenie ľudské zo služby diabla a otroctva sveta.
[2] P. Ježiš prvej vstal z mŕtvych, než anjel sostúpil; on vyšiel z hrobu zavretými dvermi, až potom prišiel anjel a odvalil kameň.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.