V tých dňoch Pán prehovoril ku mne takto: Skôr, než som ťa utvoril v živote, poznal som ťa, a skôr, než si vyšiel z lona, som ťa zasvätil, za proroka pre pohanov som ťa ustanovil. I povedal som: Ach, Pane, veď neviem hovoriť, mladušký som. Ale Pán mi povedal: Nehovor: mladušký som! lebo pôjdeš všade, kam ťa pošlem, a povieš všetko, čo ti prikážem. Neboj sa ich, veď s tebou som ja, by som ťa vytrhol. To výrok Pánov. Vtedy Pán vystrel ruku a dotkol sa mi úst. I povedal Pán: Hľa, vložil som svoje slová do tvojich úst. Pozri, postavil som ťa dnes nad národy a nad kráľovstvá, aby si vytrhával a rúcal a nivočil a pustošil, aby si budoval a sadil, - hovorí všemohúci Pán.
x
x

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.