Každý, kto sa z Boha narodil, víťazí nad svetom. A naša viera je tým víťazstvom, ktoré premohlo svet. Lež kto môže zvíťaziť nad svetom, ak len nie ten, kto verí, že Ježiš je Syn Boží? On je ten, ktorý prišiel skrze vodu a krv, Ježiš Kristus. Nie iba skrze vodu, ale skrze vodu a krv! A Duch o tom svedčí, že Kristus je pravda sama. Lebo traja sú, ktorí vydávajú svedectvo na nebi: Otec, Slovo a Duch Svätý, a títo traja sú zajedno. A tri bytosti sú, ktoré vydávajú svedectvo na zemi: Duch, voda a krv, a tieto tri sú zajedno. Ak prijímame svedectvo ľudí, tým viac svedectvo Božie, pretože Boh sám takým svedectvom svedčil o svojom Synovi. Ten, kto verí v Syna Božieho, má sám v sebe svedectvo Božie.
Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera. Veď kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží Syn? On je ten, ktorý prišiel skrze vodu a krv, Ježiš Kristus. Nielen skrze vodu, ale skrze vodu a krv. A Duch to dosvedčuje, pretože Duch je pravda. Lebo traja sú, čo svedčia: Duch, voda a krv; a títo traja sú zajedno. Ak prijímame svedectvo ľudí, Božie svedectvo je väčšie; pretože Božie svedectvo je to, že svedčil o svojom Synovi. Kto verí v Božieho Syna, má svedectvo v sebe. Kto neverí Bohu, robí ho luhárom, pretože neuveril svedectvu, ktoré vydal Boh o svojom Synovi.
XXX

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.