Jasajte Bohu, všetky zeme, spievajte pieseň jeho menu; poďte a počúvajte, budem vám rozprávať, všetci, ktorí bojíte sa Boha, čo mojej duši učinil Pán, aleluja.
Jasaj Bohu, celá zem; hrajte a spievajte na slávu jeho mena, vzdávajte mu chválu. Poďte sem a počúvajte, všetci ctitelia Boží, vyrozprávam vám, aké veľké veci mi urobil, aleluja.
Plesaj Bohu kdejaká zem. Spievajte žalm jeho menu: slávne ohlasujte jeho chválu. Poďte, slyšte, a vyprávať budem všetkým, ktorí sa bojíte Boha, čo učinil mojej duši.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.