Všimni si hlas mojej modlitby, Kráľ môj a Boh môj, lebo sa modlím ku tebe, Pane.
Pozoruj moju hlasitú prosbu, môj kráľ a môj Boh. Veď ku tebe, Pane, sa modlím.
Pozoruj hlas mojej prosby, kráľu môj a Bože môj! Lebo k tebe sa ja modlím, Pane, ráno vyslyš môj hlas.