Príkazy Pánove sú správne, potešujú srdce, jeho súdy sú sladšie ako plást medu: je sluha tvoj v ich zachovávaní veľmi dôkladný.
Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce. Prikázania Pánove sú jasné, osvecujú oči. Bázeň pred Pánom je úprimná, trvá naveky. Výroky Pánove sú pravdivé a všetky spravodlivé. Vzácnejšie sú než zlato, než veľký drahokam, sladšie sú než med, než medové kvapky z plástu. Tvoj služobník sa v nich vzdeláva; veď kto ich zachováva, dostane hojnú odmenu.
Ustanovenia Pánove sú pravé, obveseľujú srdcia: Sú sladšie nad med. I tiež tvoj služobník ich zachováva, a za ich zachovávanie je veľká odplata.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.