Bratia! Dajte si veľký pozor, ako máte žiť! Nie ako nemúdri, ale ako múdri. Využívajte času, lebo dni sú zlé! Nebuďte nerozumní, ale usilujte sa pochopiť, čo je vôľa Pánova! Neopíjajte sa vínom, v ktorom sa skrýva samopašnosť, ale buďte plní Duchom Svätým! Odriekávajte medzi sebou žalmy, chválospevy a duchovné piesne; zo srdca spievajte Pánovi! Ustavične za všetko dobrorečte Bohu a Otcu v mene Pána nášho Ježiša Krista! Buďte si navzájom poddaní v bázni Kristovej!
Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť: nie ako nemúdri, ale ako múdri. Využívajte čas[1], lebo dni sú zlé. Preto nebuďte nerozumní, ale pochopte, čo je Pánova vôľa. A neopíjajte sa vínom, veď v ňom je samopaš, ale buďte naplnení Duchom a hovorte spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne. Vo svojich srdciach spievajte Pánovi a oslavujte ho.[2] Ustavične vzdávajte vďaky za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista a podriaďujte sa jedni druhým v bázni pred Kristom.
[1] Doslovne: „Vykupujte čas“ (gr. káiros). Tento výraz je aj v Kol 4, 5. Má všeobecný význam, a preto ho aj rôzne prekladajú. Čas je tu čas spásy, ktorý sa začal Kristovým zmŕtvychvstaním a potrvá až do jeho slávneho druhého príchodu.
[2] Porov. Kol 3, 16.
Teda pozor, bratia, aby ste opatrne žili; nie jako nemúdri, ale jako múdri, a dobre používajte času[1], lebo dni sú zlé. Preto nebuďte nemúdri, ale rozumiaci, čo je vôľa Božia. A neopíjajte sa vínom, v ktorom je chlipnosť: ale naplňte sa Duchom svätým, a hovorte vospolok v žalmoch a chválospevoch a v duchovných piesňach; spievajte a plesajte vo svojich srdciach Pánovi; ďakujte vždycky za všetko v mene Pána nášho Ježiša Krista i Bohu a Otcovi. Poddaní buďte jedni druhým[2] v bázni Kristovej!
[1] Doslovne: Vykupujte čas. Múdry kupec nemárni svoj tovar, s ktorým kupčí, takto i my nemárnime čas, lebo za dobre vynaložený čas kúpime si nebo.
[2] T. j. nižší vyšším.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.