(4CB-O) Orácia: Za verejných kajúcnikov
Omnípotens sempitérne Deus, confiténtibus tibi fámulis tuis pro tua pietáte reláxa peccáta: ut non ámplius eis nóceat consciéntiae reátus ad poenam, quam indulgéntia tuae propitiatiónis prosit ad véniam.

Per Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
 Všemohúci večný Bože, pre svoju dobrotivosť služobníkom svojim odpusť hriechy, z ktorých sa vyznávajú tebe, aby vina svedomia neškodila im už na potrestanie, lež skôr tvoje milosrdné odpustenie nech prispeje im k omilosteniu.

Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.