(34C-S) Sekréta: Zo sviatku Stolice Antiochénskej Sv. Petra (22. februára)
Ecclésiae tuae, quaésumus, Dómine, preces et hóstias beáti Petri Apóstoli comméndet orátio: ut, quod pro illíus glória celebrámus, nobis prosit ad véniam.

Per Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
 Cirkvi tvojej modlitby a obety, prosíme, Pane, nech odporúča prímluva blahoslaveného Petra, Apoštola: aby to, čo slávime na jeho česť, prispelo nám ku odpusteniu.

Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.