(2VO-O) Orácia: Z nedele XXI. po Turícach
Famíliam tuam, quǽsumus, Dómine, contínua pietáte custódi: ut a cunctis adversitátibus, te protegénte, sit líbera, et in bonis áctibus tuo nómini sit devóta.

Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
 Rodinu svoju, prosíme, Pane, ochraňuj ustavičnou otcovskou dobrotivosťou: aby z tvojej záštity bola oslobodená od všetkých protivenstiev; a v dobrých skutkoch bola detinsky oddaná tvojmu menu.

Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.